Powitaliśmy wiosnę

W sobotę 24 marca uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli wzięli udział w XV rajdzie Przebudzenie wiosenne zorganizowanym przez oddział PTTK w Pile. Pieszo, niosąc wykonaną wcześniej ekologiczną marzannę, przemierzyli ośmiokilometrową trasę krajoznawczą wiodącą od alei Wojska Polskiego wokół lotniska na metę na pilskiej wyspie. Tu symbolicznie pożegnano zimę, wrzucając przyniesione przez uczestników rajdu marzanny do Gwdy. Uczniowie wzięli także udział w konkursach i zabawach oraz skosztowali pysznej rajdowej grochówki.

p. T. Bogdanowicz