TERMOMODERNIZACJA

Po przeszło 50 latach znana rdzennym pilanom „dziewiątka”, dziś Szkoła Podstawowa nr 5 (budynek drugi) dostanie nową szatę.

23 listopada 2017 r. prezydent Piły Piotr Głowski wraz z dyrektorem Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Sebastianem Dzikowskim i dyrekcją szkoły, przekazali wykonawcy plac budowy. Zadania – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18 – podjął się Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka z Margonina. 

W ramach prac termomodernizacyjnych całego budynku zostanie wykonane m.in.:

– częściowa wymiana okien,

– wymiana drzwi nowej hali sportowej na nowe z wkładem szybowym z szybą bezpieczną wraz z wymianą parapetów,

– wymiana na nowe istniejące parapety zewnętrzne na oknach niepodlegających wymianie – ocieplenie stropodachu szkoły, małej sali sportowej oraz starego łącznika płytami styropianowymi laminowanymi papą,

– ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi grafitowymi typu fasada,          

– ocieplenie dachu dużej sali gimnastycznej

– termomodernizacja budynku zgodnie z dokumentacją.

Koszt całej inwestycji: 1 780 179,16 zł

Wykonawca ma czas na realizację zlecenia do 15 sierpnia 2018 r. Jest to niewątpliwie duże wyzwanie, bowiem prace będą się toczyć mimo prowadzonych zajęć edukacyjnych w budynku szkoły. Harmonogram przygotowany jest w taki sposób, by mniej kolizyjne remonty prowadzić w czasie, gdy uczniowie i kadra korzystają ze szkoły, natomiast część prac rozpocznie się w ferie.

Nad całością będzie czuwał Inżynier Kontraktu (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) Leszek Konieczny

Dorota Semenov
Biuro Prezydenta
Urząd Miasta Piły