DYREKCJA SZKOŁY

DYREKTOR 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

mgr Anna Stefanowicz

n-l dyplomowany języka polskiego

 

 

WICEDYREKTOR 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

mgr Mariola Skrzyńska

n-l dyplomowany języka polskiego

 

WICEDYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

mgr Bogusława Opalińska

n-l dyplomowany historii i wiedzy o społeczeństwie

 

 

WICEDYREKTOR 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

mgr Elżbieta Puchalska

n-l dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej