RADA RODZICÓW

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
2017/2018

p. Justyna Berndt – przewodnicząca
p. Beata Różek – z-ca przewodniczącej
p. Anna Szwedowicz – z-ca przewodniczącej
p. Stanisława Libera– skarbnik ul. Kujawska
p. Agnieszka Pytlarz – skarbnik al. Niepodległości

Komisja rewizyjna
p. Beata Sikorska – przewodnicząca
członkowie:
p. Piotr Pankiewicz
p. Robert Łazanowski